Zamówienia

Przygotowanie prac do druku

W zależności od stosowanej technologii druku praca powinna spełniać istotne warunki dotyczące:

 • formatów w jakich przygotowywane są projekty dla poszczególnych technik druku.
 • parametrów poszczególnych obiektów zawartych w dokumencie.
 • stosowanych skal kolorów

Warto znać podstawowe wymagania odnośnie przygotowywania projektów graficznych, aby bezproblemowo wydrukować swoją pracę.

Przygotowanie projektów do druku offsetowego

W przypadku druku offsetowego, pliki bezwzględnie powinny spełniać poniższe warunki:

 • gdy w pracy występuje grafika, która kończy się równo z krawędzią strony (tzw. grafika na spad), należy dodać 3 mm spadu. Zaleca się również dodanie znaczników cięcia, w szczególności, gdy praca zapisana będzie w formacie, który nie określa obszaru strony,
 • rozdzielczość bitmap powinna zawierać się między 250 dpi a 350 dpi (rozdzielczość niższa niż 250 dpi może niekorzystnie wpłynąć na jakość drukowanych obiektów, a w rozdzielczość powyżej 350 dpi nie powoduje poprawy jakości, niepotrzebnie natomiast zwiększa rozmiar pliku),
 • nie powinno stosować się kolorów RGB (w przypadku dostarczenia pracy zawierającej kolory RGB, końcowy wydruk może być niezgodny z oczekiwaniami klienta).

 

Smyczki i kubki

 

Nie zalecamy przygotowywania dokumentów PS i PRN (PostScript). W takim wypadku należy dokument przekonwertować do PDF'a (np. za pomocą Adobe Distiller.

Uwagi dodatkowe:

 • w przypadku kolorowego druku przy użyciu standardowej triady (CMYK) nie należy stosować innej palety kolorów niż CMYK lub greyscale - wszystkie kolory Pantone® powinny zostać przekonwertowane do CMYK,
 • jeżeli praca będzie drukowana z użyciem kolorów Pantone®, odpowiednie obiekty powinny być zdefiniowane jako kolory Pantone®, a bitmapy jako monotony, duotony lub tritony
 • UWAGA: niektóre aplikacje nie potrafią wygenerować płynnych przejść tonalnych złożonych z kilku kolorów Pantone® (np. w przypadku programu Corel Draw, przejście tonalne złożone z kilku kolorów Pantone zapisywane jest w PostScripcie jako obiekt CMYK).
 • w przypadku dokumentu wielostronicowego (typu książka, katalog itp.) - prosimy o kontakt w celu ustalenia sposobu przygotowania materiału do druku.


Najczęstsze problemy, jakie mogą wystąpić w wyniku nieprawidłowego przygotowania pracy do druku:

 • kolory niezgodne z oczekiwaniami klienta w wyniku zastosowania nieprawidłowej palety kolorów (np. RGB lub Pantone® dla dokumentów drukowanych z zastosowaniem standardowej triady),
 • w pracy nie zostały przygotowane spady - grafika w dokumencie kończy się równo z krawędzią strony,
 • nieprawidłowo drukują się teksty w wyniku nieosadzenia czcionek lub braku zamiany tekstów na krzywe

 

Przygotowanie projektów do druku cyfrowego

Największą zaletą druku cyfrowego jest to, że można wydrukować pojedynczy egzemplarz pracy. Aby jednak uniknąć konieczności poprawy dokumentów, pliki bezwzględnie powinny spełniać poniższe warunki:

 • gdy w pracy występuje grafika, która kończy się równo z krawędzią strony (tzw. grafika na spad), należy dodać 3 mm spadu. Zaleca się również dodanie znaczników formatu, w szczególności, gdy praca zapisana będzie w formacie, który nie określa obszaru strony
 • rozdzielczość bitmap powinna zawierać się między 150 dpi a 300 dpi (rozdzielczość niższa niż 150 dpi może niekorzystnie wpłynąć na jakość drukowanych obiektów, a w rozdzielczość powyżej 300 dpi nie powoduje poprawy jakości, niepotrzebnie natomiast zwiększa rozmiar pliku),
 • należy zachować jak największą spójność stosowanych przestrzeni kolorystycznych (unikać jednoczesnego stosowania przestrzeni CMYK do jednych obiektów, a RGB do innych, w tym samym dokumencie).

 

Kobieta pokazuję kolor na palecie

 

 

Uwagi dodatkowe:

 • kolory Pantone® zostaną automatycznie przekonwertowane do najbliższego koloru możliwego do uzyskania przez urządzenie drukujące,
 • w przypadku dokumentu wielostronicowego (typu książka, katalog itp.) - prosimy o kontakt w celu ustalenia sposobu przygotowania materiału do druku.


Najczęstsze problemy, jakie mogą wystąpić w wyniku nieprawidłowego przygotowania pracy do druku:

 • w pracy nie zostały przygotowane spady - grafika w dokumencie kończy się równo z krawędzią strony, co uniemożliwia prawidłowe przycięcie pracy do formatu.
 • nieprawidłowo drukują się teksty w wyniku nieosadzenia czcionek lub braku zamiany tekstów na krzywe.

 

Przygotowanie projektów do druku solwentowego

Ponieważ w odróżnieniu od wszystkich innych technologii druku, w przypadku druku solwentowego wszystkie wydruki przycinane są pojedynczo na trymerze lub nożykiem (a nie na gilotynie), kwestia przygotowania spadów zależy od tego co będzie dalej robione z wydrukiem. Generalnie mamy dwie możliwości:

 • nie przygotowujemy spadów gdy wydruk będzie cięty po samej krawędzi wydruku.
 • należy przygotować spady - są one potrzebne gdy grafika będzie przyklejana na docięty wcześniej do formatu arkusz podłoża. Wynika to z faktu, że naklejając arkusz wydruku na piankę formatu 100x70 nie da się idealnie spasować grafiki względem podłoża i potrzebny jest ok. 5mm zapas z każdej strony.


UWAGA: w opcji 1 powyżej, gdy grafika nie dochodzi do krawędzi pracy należy przygotować obrys po którym praca zostanie przycięta do formatu - brak obrysu w takim wypadku uniemożliwi prawidłowe przycięcie pracy do formatu. W opcji 2, należy przygotować pasery poza formatem pracy.

W przypadku technologii atramentowego druku wielkoformatowego, pliki bezwzględnie powinny spełniać poniższe warunki:

 • spady, jeżeli są potrzebne (patrz wyżej) powinny mieć 5mm z każdej strony,
 • rozdzielczość bitmap powinna zawierać się między 100 dpi a 150 dpi,
 • kolorowe bitmapy mogą występować w przestrzeniach kolorystycznych CMYK, albo RGB (sRGB). W przypadku druku powiększeń fotografii najlepsze rezultaty gwarantuje użycie kolorów RGB (sRGB),
 • teksty i krzywe powinny być zdefiniowane w przestrzeni CMYK.


Najczęstsze problemy, jakie mogą wystąpić w wyniku nieprawidłowego przygotowania pracy do druku:

 • w pracy nie zostały przygotowane spady i nie da się jej prawidłowo nakleić na podłoże
 • nieprawidłowo drukują się teksty w wyniku nieosadzenia czcionek lub braku zamiany tekstów na krzywe